ROZMNAŻANIE KREWETEK

U krewetek rozród może przebiegać w dwóch różnych formach, przy czym forma rozmnażania nie jest cechą różnicującą rodzaje. Rozród krewetek ma ścisły związek z linieniem - póki nie wyklują się młode samica nie może zmienić pancerza, dlatego z reguły kopulacja odbywa się tuż po jej wylince.

PRZEOBRAŻENIE ZUPEŁNE (holometabolia) - jest charakterystyczne dla prawie wszystkich gatunków krewetek wielkoramiennych, dla filtrujących i niektórych karłowatych. Młode po wykluciu z jaj przechodzą szereg stadiów larwalnych nim staną się młodymi krewetkami. Wykluwają się jako naupliusy mające 3 pary odnóży i pływają w toni wodej odżywiając się coraz to większym planktonem. Kolejne segmenty ciała pojawiają się po kolejnych wylinkach - młode w międzyczasie przechodzą przez stadia zwane protozoea, zoea i postlarva.Wyklucie się z jaj i rozwój przez pierwsze tygodnie życia odbywa się w wodzie słonawej lub morskiej. Ponieważ większa część miotu z reguły nie przeżywa pierwszych etapów krewetkowego żywota z powodu niezwykle małych rozmiarów (co czyni je łatwą zdobyczą), samica "na wszelki wypadek" składa nawet do wielu tysięcy mikroskopijnych jaj. Krewetki rozmnażające się w ten sposób są trudne w hodowli akwariowej. W przypadku gatunków hodowanych w celach spożywczych (np. Macrobrachium rosenbergii) zostały opracowane pewne metody pozwalające na uzyskanie i odchowanie jak największej ilości potomstwa - są one jednak niemożliwe do przeprowadzenia w warunkach akwariowych. Stosunkowo najlepiej opisaną krewetką, trzymaną w akwariach i reprezentujacą tę formę rozrodu, jest Caridina japonica. Z tego co wiemy w Polsce nikomu jeszcze sztuka rozmnożenia Caridina japonica się nie udała, ale warto spróbować ;) http://www.aquadesign.pl/artykuly_html/AAmanosbreeding.htmPRZEOBRAŻANIE NIEZUPEŁNE (hemimetabolia) - charakterystyczne dla większości krewetek karłowatych (rodzaj Caridina) i niektórych wielkoramiennych (np. Macrobrachium assamensis). Młode przechodzą wszystkie stadia larwalne w jajach i wykluwają się jako miniaturowe krewetki. Od dorosłych różni je (poza rozmiarem) brak organów płciowych, które pojawiają się w trakcie kolejnych wylinek. Ponieważ wyklute młode są w pełni uformowane i stosunkowo duże (co zwiększa znacząco ich szanse na przeżycie), ilość jaj u samicy nie przekacza kilkudziesięciu sztuk. Młode jedzą od razu to samo co rodzice.
Krewetki te są łatwe do rozmnożenia i odchowania w warunkach akwariowych. Najważniejszym etapem jest pierwsze stadium, czyli pierwsze 24 godziny życia. W tym czasie dochodzi do pierwszej wylinki i część młodych może jej nie przeżyć, zwłaszcza gdy w akwarium są ryby które mogą je pożreć. W przypadku krewetek karłowatych nie musimy obawiać się o bezpieczeństwo maluchów ze strony rodziców, w przypadku krewetek wielkoramiennych trzeba zadbać o odpowiednią ilośc kryjówek bądź odłowić młode do osobnego zbiornika, w przeciwnym razie znaczna część miotu może zostać zjedzona.
U niektórych gatunków młode od razu mają ubarwienie rodziców, u innych są początkowo przejrzyste i potrzebują czasu by się wybarwić.  
© Szewczak & Sawicka     web-admin: Michał Kopystyński